Referentien

Társaságunk működése óta számos nagyobb volumenű munkát bonyolított le mind fő-, mind alvállalkozóként.

Referenciaként társaságunk a földmunkavégzés tekintetében az alábbi munkákat ajánlja:

Fővállalkozóként

 • a Bakonyi Bauxitbánya és a MAL Zrt bauxit külfejtéseinek komplex kivitelezése Szőc, Óbarok, Iharkút- Németbánya, Bakonyoszlop és Nyirád térségi külfejtésekben, a gánti, iharkúti, nyirádi, bakonyoszlopi térségben tájrendezéssel
 • októberi iszapkatasztrófát követő helyreállítási, kármentesítési munkák a MAL Zrt részére (gátépítés, szennyezett anyag elhelyezés, tározó építés, megerősítés, vízelvezető árkok karbantartása, tározó kazetták lefedése 2010-2015. években)
 • 2011-től az ajkai timföldgyárban ideiglenes száraz vörösiszap tározók építése, karbantartása
 • Ajka-Kolontár VII-es, VIII-as IX-es és X.es számú vörösiszap tározóinál gátfalak megerősítése nyomópadkával részben önállóan, részben más társaságokkal konzorciumban közbeszerzés keretében
 • Ajka-Kolontár X. számú gát I. ütemű bezárása
 • Ajka- Kolontár térségi Lőrintei víztározó és halastó gátjainak korszerűsítésére
 • Vörösiszap tározók (IX-es és X. számú) szennyezett földdel történő lefedése kiporzás megakadályozása céljából 2011-2013. év
 • Zalahalápi hulladéklerakón a 2010-2012. években a REMONDIS Kft megbízásából hulladéktest ideiglenes záróföldelése, rézsű kialakítás, részűk humusszal lefedése
 • A Pécsi Erőmű Rt. külfejtéseiben (pécs-vasas külfejtésen) végzett fuvarozás, rakodás és dózerolás
 • Pécsi uránérc-bánya meddőhányóinak tájrendezésén végzett gépi földmunka
 • Bakonyi Erőmű Rt-nek végzett meddőhányó és homokbánya rekultivációk
 • A Mecseki Bányavagyon-Hasznosító Rt megbízásából a pécsújhegyi és mecsekjánosi tájrendezések, melyeket társaságunk fővállalkozóként nyert el és kivitelezett
 • A Környezetvédelmi Minisztérium (KAC) pályázatain elnyert tájrendezések (mindkét munkánál fővállalkozóként)

Ajkán a  felhagyott homokbánya rekultivációja, a somlójenői szeméttelep kialakítása

 • A Mangán Kft úrkúti bányájában mangániszap kitermelés illetve rekultivációs munkák
 • Márkói dolomitbánya, uzsai bazaltbánya, pusztamiskei kavicsbánya, egyéb bányászati földmunkák dózerrel, fúrógéppel
 • az Észak-dunántúli Bányavagyon-Hasznosító Rt által meghírdetett közbeszerzési pályázaton elnyert Vértesssomló II. külfejtés rekultivációja és tájrendezése
 • MOTIM Rt megbízásából mosonmagyaróvári zagykazetták rekultivációs munkái
 • Villánykövesd, Ördögárok II. és III. meliorációs munkák szőlőtelepítés céljára
 • Alginit Kitermelő és Értékesítő Kft gércei bányájának művelése
 • IKO-Minerals Kft egyházaskeszői bentonitbánya művelése, bentonit kitermelés, rekultiváció
 • Leier Hungária Kft devecseri agyagbányáinak művelése, agyagprizmák „építése”
 • Székesfehérvári elkerülő út alépítményi (földmű) munkáinak kivitelezésében alvállalkozóként vettünk részt.
 • 2011-től az ajkai timföldgyárban ideiglenes száraz vörösiszap tározók építése, karbantartása
 • Ajka-Kolontár VII-es, VIII-as IX-es és X.es számú vörösiszap tározóinál gátfalak megerősítése nyomópadkával részben önállóan, részben más társaságokkal konzorciumban közbeszerzés keretében
 • Ajka-Kolontár X. számú gát I. ütemű bezárása
 • Ajka- Kolontár térségi Lőrintei víztározó és halastó gátjainak korszerűsítésére
 • Vörösiszap tározók (IX-es és X. számú) szennyezett földdel történő lefedése kiporzás megakadályozása céljából 2011-2013. év