Környezetpolitika

A GEOVOL Kft minőség- és környezeti politikájának legfontosabb célja, hogy megbízói igényeit, feladatait mennyiségben, minőségben határidőre elkötelezetten, biztonságosan teljesítse, tevékenységével a környezetben a legkisebb kárt okozza.
Ennek a célnak érdekében fejleszti a társaság az eszközállományát, a kiszolgáló gépparkot és az infrastruktúrát.
Tevékenységünket folyamatosan figyelemmel kísérjük, a ránk vonatkozó jogszabályokat és előírásokat betartjuk, hogy maradéktalanul eleget tegyünk megrendelőink elvárásainak.
A társaság vezetése és minden dolgozója elkötelezett annak érdekében, hogy szolgáltatásaink minősége mindenkor megfeleljen vevőink igényének, továbbá szolgáltatásaink környezetre gyakorolt hatása feleljen meg az érdekeltek igényeinek.
A fenti célok folyamatos teljesítésére társaságunk integrált irányítási rendszert vezet be, működtet és folyamatosan fejleszti az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszerszabvány, illetve a környezetközpontú irányítási rendszerekre vonatkozó MSZ EN ISO 14001: 2005 szabvány alapján.
A vállalkozás vezetősége elkötelezett a munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEB) iránt, ezért bevezeti, karbantartja és folyamatosan fejleszti az MSZ 28001 szabvány szerinti MEB rendszerét.
Céljaink megvalósítására a vezetésen belül kialakítottuk a minőségért, környezetért és munkahelyi egészségvédelemért, biztonságért viselt felelősségek rendszerét, elérése érdekében a vezetés minden szinten támogatja és megköveteli a folyamatos képzést és önképzést.
Folyamatosan fogadjuk, dokumentáljuk az érdekelt felektől érkező lényeges információkat. Szükség esetén a kivizsgálásról és a meghozott intézkedésről tájékoztatjuk partnereinket.
A GEOVOL Kft külső beszállítóitól elvárja, hogy fogadják el minőségi és környezeti igényeit és feleljenek meg az általuk előírt követelményeknek.
Védjük környezetünket, gondoskodunk a káros környezeti hatások kiküszöböléséről, munkaterületeinken tiszta, rendezett állapotot tartunk fenn.
Tevékenységünk végzése során keletkező veszélyes és egyéb hulladékokat elkülönítetten gyűjtjük, tároljuk és gondoskodunk azok elszállításáról.
Elvárjuk, hogy a társaság minden alkalmazottja személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a GEOVOL Kft sikeréhez.

iso