Referenciák

Társaságunk működése óta számos nagyobb volumenű munkát bonyolított le mind fő-, mind alvállalkozóként.

Referenciaként társaságunk a földmunkavégzés tekintetében az alábbi munkákat ajánlja:

Fővállalkozóként

 • a Bakonyi Bauxitbánya és a MAL Zrt. bauxit külfejtéseinek komplex kivitelezése Szőc, Óbarok, Iharkút- Németbánya, Bakonyoszlop és Nyirád térségi külfejtésekben, a gánti, iharkúti, nyirádi, bakonyoszlopi térségben tájrendezéssel
 • 2010. októberi iszapkatasztrófát követő helyreállítási, kármentesítési munkák a MAL Zrt. részére (gátépítés, szennyezett anyag elhelyezés, tározó építés, megerősítés, vízelvezető árkok karbantartása, tározó kazetták lefedése 2010-2015. években)
 • 2011-től az ajkai timföldgyárban ideiglenes száraz vörösiszap tározók építése, karbantartása
 • Ajka-Kolontár VII-es, VIII-as és IX-es  számú vörösiszap tározóinál gátfalak megerősítése nyomópadkával részben önállóan, részben más társaságokkal konzorciumban közbeszerzés keretében
 • Ajka-Kolontár X. számú kazetta I. ütemű bezárása
 • Ajka- Kolontár térségi Lőrintei víztározó és halastó gátjainak korszerűsítésére
 • Vörösiszap tározók (IX-es és X. számú) szennyezett földdel történő lefedése kiporzás megakadályozása céljából 2011-2013. év
 • Zalahalápi hulladéklerakón a 2010-2012. években a REMONDIS Kft megbízásából hulladéktest ideiglenes záróföldelése, rézsű kialakítás, részük humusszal lefedése
 • A Pécsi Erőmű Rt. külfejtéseiben (Pécs-Vasas külfejtésen) végzett fuvarozás, rakodás és dózerolás
 • Pécsi uránérc-bánya meddőhányóinak tájrendezésén végzett gépi földmunka
 • Bakonyi Erőmű Zrt.-nek végzett meddőhányó és homokbánya rekultivációk
 • A Mecseki Bányavagyon-Hasznosító Zrt. megbízásából a pécsújhegyi és mecsekjánosi tájrendezések, melyeket társaságunk fővállalkozóként nyert el és kivitelezett
 • A Környezetvédelmi Minisztérium (KAC) pályázatain elnyert tájrendezések (mindkét munkánál fővállalkozóként)
 • Ajkán a  felhagyott homokbánya rekultivációja, a somlójenői szeméttelep kialakítása
 • A Mangán Kft úrkúti bányájában mangániszap kitermelés illetve rekultivációs munkák
 • Márkói dolomitbánya, uzsai bazaltbánya, pusztamiskei kavicsbánya, egyéb bányászati földmunkák dózerrel, fúrógéppel
 • az Észak-dunántúli Bányavagyon-Hasznosító Rt által meghírdetett közbeszerzési pályázaton elnyert Vértesssomló II. külfejtés rekultivációja és tájrendezése
 • MOTIM Rt megbízásából mosonmagyaróvári zagykazetták rekultivációs munkái
 • Villánykövesd, Ördögárok II. és III. meliorációs munkák szőlőtelepítés céljára
 • Alginit Kitermelő és Értékesítő Kft gércei bányájának művelése
 • IKO-Minerals Kft egyházaskeszői bentonitbánya művelése, bentonit kitermelés, rekultiváció
 • Leier Hungária Kft devecseri agyagbányáinak művelése, agyagprizmák „építése”