Vörösiszap

RITKAFÖLDFÉMEK KINYERÉSE ÉS MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA A VÖRÖSISZAP KOMPLEX HASZNOSÍTÁSA KERETÉBEN
GINOP-2.2.1-15-2017-00106

Szerződés száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00106

Projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.03.31.

Szerződött támogatás összege: 1 052 527 859 Ft

Támogatás mértéke: 71,06 %

Konzorciumi tagok:

Martin Metals Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

GEOVOL Tömegárú Fuvarozó és Földmunkavégző Korlátolt Felelősségű Társaság

GOLDER Associates (Magyarország) Környezetgazdálkodási és Geotechnikai Zártkörüen Működő Részvénytársaság

PANNON EGYETEM

Ezen igen izgalmas témában öttagú konzorcium alakult, akik kutatás-fejlesztési tervet dolgoztak ki. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 1,483 mdFt összköltséggel, 1,053 mdFt európai uniós támogatás segítségével. A projekt célja a hazai, elsősorban az ajkai tározók bányászati és vegyipari hulladékaként lerakott vörösiszapban található ásványi nyersanyagok kinyerési lehetőségeinek kutatása, hasznosítási eljárások és technológiai eszközök fejlesztése. Az összefogás reménybéli eredménye a vörösiszapban található fémek és ritkaföldfémek kinyerése, építőipari alapanyagok gyártása, biológiai eljárások alkalmazása, talajjavítási lehetőségek feltárása, kedvező környezeti hatások elérése. A program 2021 végén zárul.

A részt vevők több területen működő vállalkozások és intézmények összefogását szervezték meg.

GEOVOL Kft: Cégünk alapvető feladata, hogy a vörösiszap hulladék alapanyagot lúgcsökkentési kísérletekkel előkészítse. A lúgsemlegesítés (pH csökkentés) a kazettákban környezetbarát széndioxidos eljárással történik, gázt vagy oldott széndioxid gázt tartalmazó folyadékot juttatnak a kazetta kísérletre kiválasztott mélységi részeibe. A projekt során a sajtoláshoz közeli kutakat figyelve vizsgálják a semlegesítő anyag terjedését, a semlegesítési eredményességét.

Konzorciumi partnerek feladatainak bemutatása

Martin Metals Kft: A kohászati, elsősorban alumíniumipari másodnyersanyag hasznosításban tevékenykedő cég. A projektben a vastartalom kinyerésén és az ásványi anyagok építőipari előkészítésén munkálkodik. Feladata megfelelő kémiai, kohászati eljárások, technológiák és berendezések kifejlesztése. Eredményessége esetén vasérc pótló, ill. építőanyag előtermékeként szolgáló másodnyersanyag termék lesz előállítható a vörösiszapból.

Golder Associates Zrt: Az alkalmazott földtan, a környezetvédelem, valamint az energetika kapcsolódó szakterületein működő világcégek közül az egyik legelismertebb. A projektben az ajkai tárolótérben visszamaradt hasznosítható nyersanyagok mennyiségének és tulajdonságainak pontosítását, „készlet becslést”, a vörösiszap tároló földtani környezetének leírását, pontosító felméréseket végzi és a környezeti kockázatokat számszerűsíti. Terepi kísérletek elvégzését tervezik.

Pannon Egyetem: A projekt három fő megvalósítási szakaszában vesz részt. A vörösiszapban található szkandium, nagyon értékes alapanyag és más fémek kinyerésére komplex technológiai fejlesztést kíván megvalósítani. A második kutatási terület az építőipari hasznosítás. A módosított összetételű vörösiszap építőipari termékek gyártásának alternatív nyersanyaga lehet. A harmadik projekt komponens esetében a célkitűzés a vörösiszap, mint hulladék más típusú hulladékkal történő kombinálásával és egy új innovációs megoldás révén potenciális másodnyersanyagok előállítása. A kutatási irány célkitűzése a lúgos kémhatású vörösiszap modell savas jellegű hulladékokkal, biomasszákkal történő reagáltatása és környezetbarát technológiákkal történő feldolgozása.

Bay Zoltán Nonprofit Kft: A kutatóintézet új biológiai eljárásokkal, baktériumok felhasználásának lehetőségeit kutatja és eljárásokat dolgoznak ki a fémkinyerés biotechnológiai módszereire.

A projektről bővebben a https://www.martinmetals.eu/kutatas-fejlesztes oldalon olvashatnak.

Projekt nyitó előadás Geovol Kft.